German-Russian ROLL Genealogy Page 5 (Pedigree Pages)


    
   Heinzman, Jacob
 b. 23 APR 1888
 d. 13 FEB 1951
  
  Heinzman, Peter    
     Roll, Johann Georg
 b. ABT. 1827
 d. 1878
    Roll, Sebastian
 b. 20 JAN 1873
 d. 23 MAR 1930
  
     Mischel, Katherina
 b. ABT. 1837
 
   Roll, AnnaMary
 b. 10 OCT 1896
 d. 29 JAN 1943
   
     Schaff, Georg
 b. 2 NOV 1847
 d. 4 JUN 1918
    Schaff, AnnaMary
 b. 19 APR 1878
 d. 25 JAN 1904
  
     Degele, Anna Mary
 b. ABT. MAR 1852
 d. 26 SEP 1914
 
    

Back to Main Page


    
     Reichert, Frank
 b. ABT. 1850
 d. 1905
     Reichert, Jacob
 b. 1874
 d. 1961
 
      Schall, Anna "Annie"
 b. 1 OCT 1854
 d. JAN 1956
 
   Reichert, Frank Jacob
 b. 1 JAN 1902
 d. 16 JAN 1972
  
    Lantz, Katharina
 b. 1875
 d. 1938
  
  Reichert, Gloria    
     Roll, Johann Georg
 b. ABT. 1827
 d. 1878
    Roll, Sebastian
 b. 20 JAN 1873
 d. 23 MAR 1930
  
     Mischel, Katherina
 b. ABT. 1837
 
   Roll, Eva Mary
 b. 17 SEP 1905
 d. 26 MAY 1961
   
     Koffler, Carl
 b. NOV 1846
 d. 17 MAY 1924
 
    Koffler, Julia Anna
 b. 25 AUG 1869
 d. 17 AUG 1933
  
     Degele, Magdalene
 b. DEC 1847
 d. 23 DEC 1915
 
    

Back to Main Page


    
     Reichert, Frank
 b. ABT. 1850
 d. 1905
     Reichert, Jacob
 b. 1874
 d. 1961
 
      Schall, Anna "Annie"
 b. 1 OCT 1854
 d. JAN 1956
 
   Reichert, Frank Jacob
 b. 1 JAN 1902
 d. 16 JAN 1972
  
    Lantz, Katharina
 b. 1875
 d. 1938
  
  Reichert, Carl Alexander    
     Roll, Johann Georg
 b. ABT. 1827
 d. 1878
    Roll, Sebastian
 b. 20 JAN 1873
 d. 23 MAR 1930
  
     Mischel, Katherina
 b. ABT. 1837
 
   Roll, Eva Mary
 b. 17 SEP 1905
 d. 26 MAY 1961
   
     Koffler, Carl
 b. NOV 1846
 d. 17 MAY 1924
 
    Koffler, Julia Anna
 b. 25 AUG 1869
 d. 17 AUG 1933
  
     Degele, Magdalene
 b. DEC 1847
 d. 23 DEC 1915
 
    

Back to Main Page


    
     Reichert, Frank
 b. ABT. 1850
 d. 1905
     Reichert, Jacob
 b. 1874
 d. 1961
 
      Schall, Anna "Annie"
 b. 1 OCT 1854
 d. JAN 1956
 
   Reichert, Frank Jacob
 b. 1 JAN 1902
 d. 16 JAN 1972
  
    Lantz, Katharina
 b. 1875
 d. 1938
  
  Reichert, Loretta Catherine    
     Roll, Johann Georg
 b. ABT. 1827
 d. 1878
    Roll, Sebastian
 b. 20 JAN 1873
 d. 23 MAR 1930
  
     Mischel, Katherina
 b. ABT. 1837
 
   Roll, Eva Mary
 b. 17 SEP 1905
 d. 26 MAY 1961
   
     Koffler, Carl
 b. NOV 1846
 d. 17 MAY 1924
 
    Koffler, Julia Anna
 b. 25 AUG 1869
 d. 17 AUG 1933
  
     Degele, Magdalene
 b. DEC 1847
 d. 23 DEC 1915
 
    

Back to Main Page


    
     Reichert, Frank
 b. ABT. 1850
 d. 1905
     Reichert, Jacob
 b. 1874
 d. 1961
 
      Schall, Anna "Annie"
 b. 1 OCT 1854
 d. JAN 1956
 
   Reichert, Frank Jacob
 b. 1 JAN 1902
 d. 16 JAN 1972
  
    Lantz, Katharina
 b. 1875
 d. 1938
  
  Reichert, Eugene Peter    
     Roll, Johann Georg
 b. ABT. 1827
 d. 1878
    Roll, Sebastian
 b. 20 JAN 1873
 d. 23 MAR 1930
  
     Mischel, Katherina
 b. ABT. 1837
 
   Roll, Eva Mary
 b. 17 SEP 1905
 d. 26 MAY 1961
   
     Koffler, Carl
 b. NOV 1846
 d. 17 MAY 1924
 
    Koffler, Julia Anna
 b. 25 AUG 1869
 d. 17 AUG 1933
  
     Degele, Magdalene
 b. DEC 1847
 d. 23 DEC 1915
 
    

Back to Main Page


    
     Reichert, Frank
 b. ABT. 1850
 d. 1905
     Reichert, Jacob
 b. 1874
 d. 1961
 
      Schall, Anna "Annie"
 b. 1 OCT 1854
 d. JAN 1956
 
   Reichert, Frank Jacob
 b. 1 JAN 1902
 d. 16 JAN 1972
  
    Lantz, Katharina
 b. 1875
 d. 1938
  
  Reichert, Frank Jacob    
     Roll, Johann Georg
 b. ABT. 1827
 d. 1878
    Roll, Sebastian
 b. 20 JAN 1873
 d. 23 MAR 1930
  
     Mischel, Katherina
 b. ABT. 1837
 
   Roll, Eva Mary
 b. 17 SEP 1905
 d. 26 MAY 1961
   
     Koffler, Carl
 b. NOV 1846
 d. 17 MAY 1924
 
    Koffler, Julia Anna
 b. 25 AUG 1869
 d. 17 AUG 1933
  
     Degele, Magdalene
 b. DEC 1847
 d. 23 DEC 1915
 
    

Back to Main Page


    
     Reichert, Frank
 b. ABT. 1850
 d. 1905
     Reichert, Jacob
 b. 1874
 d. 1961
 
      Schall, Anna "Annie"
 b. 1 OCT 1854
 d. JAN 1956
 
   Reichert, Frank Jacob
 b. 1 JAN 1902
 d. 16 JAN 1972
  
    Lantz, Katharina
 b. 1875
 d. 1938
  
  Reichert, Gabriel Sweetburt    
     Roll, Johann Georg
 b. ABT. 1827
 d. 1878
    Roll, Sebastian
 b. 20 JAN 1873
 d. 23 MAR 1930
  
     Mischel, Katherina
 b. ABT. 1837
 
   Roll, Eva Mary
 b. 17 SEP 1905
 d. 26 MAY 1961
   
     Koffler, Carl
 b. NOV 1846
 d. 17 MAY 1924
 
    Koffler, Julia Anna
 b. 25 AUG 1869
 d. 17 AUG 1933
  
     Degele, Magdalene
 b. DEC 1847
 d. 23 DEC 1915
 
    

Back to Main Page


    
     Reichert, Frank
 b. ABT. 1850
 d. 1905
     Reichert, Jacob
 b. 1874
 d. 1961
 
      Schall, Anna "Annie"
 b. 1 OCT 1854
 d. JAN 1956
 
   Reichert, Frank Jacob
 b. 1 JAN 1902
 d. 16 JAN 1972
  
    Lantz, Katharina
 b. 1875
 d. 1938
  
  Reichert, David Aloyuis    
     Roll, Johann Georg
 b. ABT. 1827
 d. 1878
    Roll, Sebastian
 b. 20 JAN 1873
 d. 23 MAR 1930
  
     Mischel, Katherina
 b. ABT. 1837
 
   Roll, Eva Mary
 b. 17 SEP 1905
 d. 26 MAY 1961
   
     Koffler, Carl
 b. NOV 1846
 d. 17 MAY 1924
 
    Koffler, Julia Anna
 b. 25 AUG 1869
 d. 17 AUG 1933
  
     Degele, Magdalene
 b. DEC 1847
 d. 23 DEC 1915
 
    

Back to Main Page


    
     Reichert, Frank
 b. ABT. 1850
 d. 1905
     Reichert, Jacob
 b. 1874
 d. 1961
 
      Schall, Anna "Annie"
 b. 1 OCT 1854
 d. JAN 1956
 
   Reichert, Frank Jacob
 b. 1 JAN 1902
 d. 16 JAN 1972
  
    Lantz, Katharina
 b. 1875
 d. 1938
  
  Reichert, Christina Margaret    
     Roll, Johann Georg
 b. ABT. 1827
 d. 1878
    Roll, Sebastian
 b. 20 JAN 1873
 d. 23 MAR 1930
  
     Mischel, Katherina
 b. ABT. 1837
 
   Roll, Eva Mary
 b. 17 SEP 1905
 d. 26 MAY 1961
   
     Koffler, Carl
 b. NOV 1846
 d. 17 MAY 1924
 
    Koffler, Julia Anna
 b. 25 AUG 1869
 d. 17 AUG 1933
  
     Degele, Magdalene
 b. DEC 1847
 d. 23 DEC 1915
 
    

Back to Main Page


    
     Reichert, Frank
 b. ABT. 1850
 d. 1905
     Reichert, Jacob
 b. 1874
 d. 1961
 
      Schall, Anna "Annie"
 b. 1 OCT 1854
 d. JAN 1956
 
   Reichert, Frank Jacob
 b. 1 JAN 1902
 d. 16 JAN 1972
  
    Lantz, Katharina
 b. 1875
 d. 1938
  
  Reichert, Eva Marie    
     Roll, Johann Georg
 b. ABT. 1827
 d. 1878
    Roll, Sebastian
 b. 20 JAN 1873
 d. 23 MAR 1930
  
     Mischel, Katherina
 b. ABT. 1837
 
   Roll, Eva Mary
 b. 17 SEP 1905
 d. 26 MAY 1961
   
     Koffler, Carl
 b. NOV 1846
 d. 17 MAY 1924
 
    Koffler, Julia Anna
 b. 25 AUG 1869
 d. 17 AUG 1933
  
     Degele, Magdalene
 b. DEC 1847
 d. 23 DEC 1915
 
    

Back to Main Page


This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEBİ  icon (web page link)GED4WEBİ version 2.91 .

Back to Main Page

Copyright 2000 - 2014 Mitch Roll