Index for surnames beginning with S (Notes Pages)


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (NONE)

Back to Main Page


Schaaf, Johann "Philipp" (b. 12 DEC 1787 - d. ABT. 1840)
Schaaf, Johann "Wendelin" (b. 1670 - d. 5 DEC 1733)
Schaaf, Johann Wendelin (b. 25 SEP 1718 - d. 1 MAR 1768)
Schaf, Bernard (b. 12 AUG 1792 - d. BET. 1840 - 1858)
Schaff, Adam (b. 28 MAR 1873 - d. 13 SEP 1943)
Schaff, AnnaMary (b. 19 APR 1878 - d. 25 JAN 1904)
Schaff, Hieronymus (b. 3 DEC 1881 - d. 2 JUN 1934)
Schaff, Magdalene (b. 7 NOV 1884 - d. 11 AUG 1941)
Schaff, Rafael (b. ABT. OCT 1885 - d. 14 APR 1981)
Schall, Anna "Annie" (b. 1 OCT 1854 - d. JAN 1956)
Schmidt, John P. (b. 7 JUL 1891 - d. 2 AUG 1961)
Schutzmann, Katherina "Katie" (b. 25 MAR 1875 - d. 12 DEC 1894)
Simonis, Helen
Stebner, Katherine (b. SEP 1850 - d. 20 DEC 1908)
Stockert, Anton
Stroh, Juliana (b. ABT. 23 OCT 1870 - d. 28 APR 1959)


This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEBę  icon (web page link)GED4WEBę version 2.91 .

Back to Main Page

Copyright 2000 - 2014 Mitch Roll